MAP Kralovice III.

Řídící výbor MAP Kralovice

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP

Jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Řídicí výbor si volí svého předsedu a místopředsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, viz dokument Statut a Jednací řád Řídicího MAP pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III. Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Kralovice, má 19 členů.

ŘídícíVýbor

Složení Řídicího výboru MAP III:

 • zástupce realizačního týmu projektu MAP III SO ORP Kralovice;
 • zástupci rodičů;
 • zástupci KAP pro území Plzeňského kraje;
 • zástupce MAS Světovina o.p.s.;
 • zástupce Plzeňského kraje;
 • zástupci zřizovatelů škol - bez rozdílu zřizovatele;
 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území;
 • zástupce vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele), učitelé;
 • zástupce ze školních družin, školních klubů;
 • zástupce ze základních uměleckých škol;
 • zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času;
 • zástupce ITI Plzeňské metropolitní oblasti,
 • zástupce Centra podpory projektu SRP v Plzeňském kraji (NPI ČR).

 

Jednací řád ŘV MAP ke stažení zde: Jednací řád ŘV

Statut ŘV MAP ke stažení zde: Statut ŘV

 

JMENOVITÝ SEZNAM ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978

Pořadí Příjmení a jméno člena, titul Subjekt
1. Baborová Hana, Mgr. Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli
2. Beštová Veronika, Mgr. Fyzická osoba
3. Čuřík Radek, Ing. Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
4. Doležalová Eva, Mgr. Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.
5. Dyková Anna, Mgr. Obec Dobříč
6. Chocholová Pavla, Mgr. NPI ČR, krajské pracoviště Plzeň
7. Jindrová Eva, Ing. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
8. Kůsa Milan, DiS. Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace
9. Marek Luboš, Bc., DiS. Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever
10. Mašinda Petr, Ing. Krajský úřad Plzeňského kraje
11. Molcarová Marie, Mgr. Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever
12. Pašek Josef, RNDr. MAS Světovina o.p.s.
13. Pech Vlastimil, Bc. Obec Výrov
14. Pluhařová Naděžda, Mgr. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
15. Prantner Jiří, Ing. Město Plasy
16. Schreiberová Jitka, Bc. Město Kralovice, Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň – sever, p.o.
17. Sixtová Eva, Mgr. Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, p.o.
18. Skalická Hedvika, Bc. Město Kralovice
19. Trnka Miroslav, Ing. Město Kralovice

 

 

MAP Kralovice

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice

Najdete nás

© 2022 - MAP Kralovice