MAP Kralovice III.

Pracovní skupiny MAP Kralovice

Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů, identifikace a doporučení jednotlivých finančních zdrojů pro realizaci...

MAP Kralovice
Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí...

MAP Kralovice
Pracovní skupina předškolní vzdělávání

Pracovní skupina je zaměřená na spolupráci subjektů předškolního vzdělávání a dalších organizací s cílem vzájemného síťování a rozvoje společného vzdělávání …

MAP Kralovice

MAP Kralovice

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice

Najdete nás

© 2022 - MAP Kralovice