MAP Kralovice III.

Výzva k aktualizaci SR MAP

VÝZVA K AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP
LEDEN 2023

Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany do roku 2025 (SR MAP), verze 14.
Vážení partneři platformy MAP,
dovolujeme si Vás informovat o možné aktualizaci investičních priorit, které jsou evidovány ve Strategickém rámci MAP, jehož existence je nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání dotačních prostředků z evropských fondů v novém operačním období 2021-2027 v oblasti regionálního školství, zejména pak v oblasti rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání.

RealizačníTým

V platnosti je nyní znění SR MAP, verze 13, který byl schválen na jednání ŘV MAP dne 15.7.2022, který obsahuje níže uvedené seznamy projektů:

Příloha SR MAP Název přílohy Popis přílohy Příloha ke stažení
Příloha č.2 Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit škol a školských zařízení OSTATNÍ - bez vazby na IROP – SR MAP do roku 2025

Seznam obsahuje investiční záměry/projekty/ BEZ vazby na intervence IROP:

  1. Investiční záměry, projekty, které jsou plánovány, nebo v přímé realizaci nebo nedokončené.
  2. Investiční projekty, které byly dokončeny, či z evidence vyřazeny.
ZDE
Příloha č.3 Strategický rámec MAP-seznam investičních priorit MŠ (2021-2027) - vazba IROP
aktualizace ke dni 15.7.2022, verze 13.0 SR MAP
Seznam investičních projektů MATEŘSKÉ ŠKOLY s přímou vazbou na investiční intervence v SC 2.4 IROP pro období 2021-2027 – plánované. ZDE
Příloha č.4

Strategický rámec MAP-seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027) - vazba IROP

aktualizace ke dni 15.7.2022, verze 13.0 SR MAP
Seznam investičních projektů ZÁKLADNÍ ŠKOLY s přímou vazbou na investiční intervence v SC 2.4 IROP pro období 2021-2027 – plánované.
Příloha č.5

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027) - vazba IROP aktualizace ke dni 15.7.2022, verze 13.0 SR MAP

Seznam investičních projektů ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ s přímou vazbou na investiční intervence v SC 2.4 IROP pro období 2021-2027 – plánované.

Sběr investičních záměrů pro aktualizaci seznamu investičních priorit škol a školských zařízeních působících na území SO ORP Rokycany pro časové období do roku 2025 bude probíhat od 18.1.2023 do 17.2.2023.
V případě, že

  • chcete některý údaj ve výše uvedených seznamech investičních záměrů změnit,
  • chcete investiční záměr odebrat či nově doplnit,
  • investici jste dokončili,

pošlete nám o tom informaci na mail vzdelavani.mapplzensko@gmail.com nejpozději do 17.2.2023, spojíme se s Vámi.

V případě potřeby konzultace, nejasností, doplňujících otázek, nás prosím neváhejte kontaktovat:
Mgr. Lenka Klabačková, MBA, klabackova@lct.cz , + 420 603 516 717
Ing. Kateřina Kuklíková, KuklikovaKaterina@seznam.cz, + 420 724 934 550

Ke každé změně v tabulkách je nezbytné doručit originál podepsaného dokumentu „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami škol a školských zařízení pro potřeby Strategického rámce MAP, verze 14“.

V případě přílohy č.2 – Souhlas zřizovatele, OSTATNÍ ke stažení ZDE
V případě přílohy č.3, č.4 a č.5 – Souhlas zřizovatele IROP ke stažení ZDE

Schvalování aktualizovaného znění SR MAP, verze 14 následně proběhne na Jednání Řídícího výboru MAP3, per rollam ve dnech 1.3. - 3.3.2023.

Děkujeme za Vaši spolupráci!
Realizační tým projektu MAP III.

 

MAP Kralovice

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice

Najdete nás

© 2022 - MAP Kralovice