Zápisy

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ MAP

Jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II Ke stažení
1. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 4. 10. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 9. 1.2019 Dokument ke stažení »
3. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 5. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání řídícího výboru MAP Kralovice Ke stažení
Zápis z 1. jednání Řídicího výboru MAP Kralovice 21.11.2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Řídicího výboru ze dne 5.6.2019 Dokument ke stažení »
Jednání vedoucích pracovních skupin Ke stažení
Zápis z 1. jednání vedoucích pracovních skupin - 24. 10. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání vedoucích pracovních skupin - 6. 2. 2019 Dokument ke stažení »
2a. jednání vedoucích pracovních skupin - 12. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání vedoucích pracovních skupin - 11.4.2019 Dokument ke stažení »
4. jednání vedoucích pracovních skupin - 13. 5. 2019 Dokument ke stažení »
5. jednání vedoucích pracovních skupin - 19. 6. 2019 Dokument ke stažení »
6. jednání vedoucích pracovních skupin - 27. 8. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání pracovních skupin - individuální Ke stažení
Zápis z 1. jednání PS pro financování - 6.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro rovné příležitosti - 26.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 27. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27. 3. 2019   Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27. 3. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro financování - 29. 5. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro rovné příležitosti - 17. 6. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 17. 6. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka - 24. 6. 2019 Dokument ke stažení »