Platforma Podpory výuky cizího jazyka žáků ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Vzdělávací aktivita na podporu výuky cizího jazyka - rodilý mluvčí - sdílená pozice pro školy v území ORP“. Platforma je zaměřená na posílení rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ v území prostřednictvím krátkodobého sdílení rodilého mluvčího formou tandemové výuky s pedagogem zapojené školy.
Platforma povede k průběžné reflexi a efektivní výměně informací na podporu zavádění metod
a forem výchovně vzdělávacího procesu pro rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků ZŠ.